Διοικητικό Συμβούλιο > Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 15/2/2015, σας γνωρίζουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιωνικού Συνδέσμου που συγκροτήθηκε σε σώμα την 20/2/2015 και έχει ως εξής :

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 Κοντίτσης Γιάννης

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:          Κωστιδάκης Τάκης

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Λυκερίδης Ανδρέας

 

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      Παρασκευάς Νίκος

 

TAΜΙΑΣ:                      Κοντού Ρένα

 

ΚΟΣΜΗΤΩΡ:                Δήμου Στέλλα

 

ΜΕΛΗ:                         Καρβουναρίδης Κώστας

                                   Παναγιωτοπούλου Κατερίνα

                                   Κουβαράς Μιχάλης

                                   Στεφανίδη Θεοδώρα

                                   Δημάκης Ανδρέας