Διοικητικό Συμβούλιο > Καταστατικό


Ακολουθεί, στη πηγαία μορφή του, το Καταστατικό του Συλλόγου!

 
Μπορείτε, πατώντας επάνω στον αριθμό επιθυμητής σελίδας, να πλοηγηθείτε, προκειμένου να βλέπετε το κείμενο σε ικανοποιητική ανάλυση:
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Σελ.1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Σελ.2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Σελ.3
Σελίδα 1 Σελίδα 2 Σελίδα 3
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Σελ.4 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Σελ.5 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Σελ.6
Σελίδα 4 Σελίδα 5 Σελίδα 6
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Σελ.7 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Σελ.8 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Σελ.9
Σελίδα 7 Σελίδα 8 Σελίδα 9

 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ